FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
विपद व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि 11/03/2020 - 14:24 PDF icon विपद व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि.pdf
विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक 11/03/2020 - 14:24 PDF icon विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक.pdf
युवा क्लव गठन तथा युवा संसद सञ्चालन कार्यविधि 11/03/2020 - 14:24 PDF icon युवा क्लव गठन तथा युवा संसद सञ्चालन कार्यविधि.pdf
बाल मैत्री स्थानिय शासन तथा बाल स‌रक्षण कार्यविधि 11/03/2020 - 14:23 PDF icon बाल मैत्री स्थानिय शासन तथा बाल स‌रक्षण कार्यविधि.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका 11/03/2020 - 14:22 PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका.pdf
नदिजन्य खनिज तथा खानीजन्य पदार्थ व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि 11/03/2020 - 14:22 PDF icon नदिजन्य खनिज तथा खानीजन्य पदार्थ व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि.pdf
नगरकार्यपालिका को निर्णय आदेश र अधिकार पत्र 11/03/2020 - 14:21 PDF icon नगरकार्यपालिका को निर्णय आदेश र अधिकार पत्र.pdf
नगर राजपत्र प्रकाशन सबन्धि कार्यविधि 11/03/2020 - 14:21 PDF icon नगर राजपत्र प्रकाशन सबन्धि कार्यविधि.pdf
टोल बिकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि 11/03/2020 - 14:20 PDF icon टोल बिकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि.pdf
जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका 11/03/2020 - 14:20 PDF icon जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका.pdf
घ वर्ग निर्माण व्यवसायी ईजाजत सम्बन्धि कार्यविधि 11/03/2020 - 14:19 PDF icon घ वर्ग निर्माण व्यवसायी ईजाजत सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
आन्तरिक आय सँकलन कार्यविधि 11/03/2020 - 14:18 PDF icon आन्तरिक आय सँकलन कार्यविधि.pdf
अपाङ्ग भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि 11/03/2020 - 14:18 PDF icon अपाङ्ग भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि.pdf
ऐलनी जग्गाको विवरण सँकलन तथा अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन सम्वन्धि कार्यविधि 11/03/2020 - 14:16 PDF icon ऐलनी जग्गाको विवरण सँकलन तथा अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन सम्वन्धि कार्यविधि.pdf
राजपत्र 12/06/2018 - 23:14 PDF icon राजपत्र.pdf
स्थानिय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धि दिग्दर्शन, २०७४ 08/13/2017 - 16:03 PDF icon स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धि दिग्दर्शन २०७४.pdf
नगर कार्यपालिका बैठक सन्चालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४ 08/13/2017 - 15:55 PDF icon नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि , २०७४.pdf
नगर कार्य सम्पादन नियमावली, २०७४ 08/13/2017 - 15:53 PDF icon नगर कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf
नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली 08/13/2017 - 15:51 PDF icon नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४.docx newwwwwww.pdf
स्थानिय तह कार्य सन्चालन अादेश 04/04/2017 - 13:05 PDF icon स्थानिय तह कार्य सन्चालन अादेश, PDF icon राजपत्रमा प्रकाशित स्थानिय तहको नाम, वडा जनसङ्‌ख्या विवरण
सामाजिक सुरक्षा कार्यबिधि 11/30/2016 - 12:07 PDF icon Social Security Karyabidhi_2_0.pdf
स्रोत परिचालन कार्यविधि 11/30/2016 - 11:47 PDF icon srot parichalan karybidhi.pdf
विभिन्न नीति, निर्देशिका, ऐन , नियम तथा विभिन्न दस्तावेजहरु 02/02/2016 - 11:08

Pages