स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।। 

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
राजपत्र 12/06/2018 - 23:14 PDF icon राजपत्र.pdf
स्थानिय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धि दिग्दर्शन, २०७४ 08/13/2017 - 16:03 PDF icon स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धि दिग्दर्शन २०७४.pdf
स्थानिय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धि दिग्दर्शन, २०७४ 08/13/2017 - 16:02 PDF icon स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धि दिग्दर्शन २०७४.pdf
नगर कार्यपालिका बैठक सन्चालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४ 08/13/2017 - 15:55 PDF icon नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि , २०७४.pdf
नगर कार्य सम्पादन नियमावली, २०७४ 08/13/2017 - 15:53 PDF icon नगर कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf
नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली 08/13/2017 - 15:51 PDF icon नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४.docx newwwwwww.pdf
स्थानिय तह कार्य सन्चालन अादेश 04/04/2017 - 13:05 PDF icon स्थानिय तह कार्य सन्चालन अादेश, PDF icon राजपत्रमा प्रकाशित स्थानिय तहको नाम, वडा जनसङ्‌ख्या विवरण
सामाजिक सुरक्षा कार्यबिधि 11/30/2016 - 12:07 PDF icon Social Security Karyabidhi_2_0.pdf
स्रोत परिचालन कार्यविधि 11/30/2016 - 11:47 PDF icon srot parichalan karybidhi.pdf
विभिन्न नीति, निर्देशिका, ऐन , नियम तथा विभिन्न दस्तावेजहरु 02/02/2016 - 11:08

Pages