स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।। 

समाचार

सम्पर्क

सम्पर्क फोन: ०३५४२०१८६,०३५४२०१०८,०३५४२०३६८ 

ईमेल: triyuga.mun@gmail.com,ito.triyugamun@gmail.com,info@triyugamun.gov.np

त्रियुगा नगरपालिका कार्यालय ,गाइघाट उदयपुर 

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !