स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।। 

समाचार

सूचना तथा समाचार

त्रियुगा नगरपालिका, कृषि विकास शाखाद्वारा प्रकाशित सुचनाहरु

सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमको लिखित परिक्षा सञ्चालन सम्बन्धि सूचना

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किइ स्वदेशमा उद्यम गरिरहेका उद्यमीलाई राष्ट्रिय सम्मान लागि आवेदन सम्वन्धि सूचना

आशयपत्रको संक्षिप्त सूची सम्वन्धि सूचना