स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।। 

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आ.व. २०७६/७७ को लागि ढुंगा, गिटी, ग्राभेल, रोडा, वालुवा, उत्खनन्, संकलन, विक्री कर उठाउने सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना

वडा नं. ७ को वडा कार्यालय पार्किङ व्यास्थापनको लागि जग्गा खरिद सम्बन्धि सूचना

बोलपत्रको आव्ह्वान सम्बन्धि सूचना

डिजिटलाइजेशन सम्बन्धि सूचना