स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।। 

समाचार

शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यान्वन कार्यविधि २०७४