FAQs Complain Problems

गाईघाट वजार रात्रीकालिन समय

Read More

राधा कृष्ण मन्दिर गाईघाट

Read More

गाईघाट बजार

Read More

जनप्रतिनिधि

 
 
नगर प्रमुख
सम्पर्क नम्वरः
इमेलः triyuga.mun@gmail.com

 

 

 
उप  प्रमुख
सम्पर्क नम्वरः 
इमेलः 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

 

 
पुरुषोत्तम ढकाल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9852838111

सुचना अधिकारी

 

विश्वजित राई

सुचना अधिकारी

सम्पर्क नम्वरः९८५२८३१५५४

इमेलः suchanaadhikari@triyugamun.gov.np

bishworai@gmail.com


 

सूचना प्रबिधि अधिकृत

 

 
ई. रुपक तिम्सिना  
सुचना तथा प्रविधि अधिकृत 
सम्पर्क नम्वरः९८४२४५७६८०
इमेलः ito.triyugamun@gmail.com
           roopactimcena@gmail.com

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- नगर प्रमुख/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- त्रियुगा नगरपालिका
सेवा शुल्कः- तोकिए बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

सम्बन्धित व्यक्तिको निबेदन

उमेर खुलेकोप्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

एकल महिला खुलेको प्रमाणपत्र

अपांगता प्रमाणित पत्रको प्रतिलिपि

सम्बन्धितवडाको सिफारिस

 

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- रोगको अवस्था अनुसार
जिम्मेवार अधिकारीः- नगर प्रमुख/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- पशुपंछी विकास शाखा
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

पशुलाई सम्बन्धित  सेवाकेन्द्रमा ल्याउनुपर्ने

सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- ७ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- नगर प्रमुख/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- त्रियुगा नगरपालिका
सेवा शुल्कः- तोकिए बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

निवेदक नागरिकताको प्रतिलिपि

जग्गा धनीको नागरिकताको प्रतिलिपि

व्यवसायको नाम तथा गरिने कारोबारको विवरण

संयुक्त वा भाडामा भएमा मन्जुरीनामा प्रतिलिपि

आवश्यकता अनुसारस्थायी लेखा नं.(भ्याट /प्यान नं.)

सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरेको पत्रको प्रतिलिपि

ठुलो व्यवसायको हकमा वडाको सिफारिस तथा वातावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिबेदन

सेवा प्रकारः- प्रमाणित
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/ वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- जग्गा मुल्यांकन गरि १००० को १ को दर ले शुल्क (०.००१ % को दर ले )
आवश्यक कागजातहरुः-

१) नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि र निबेदन पत्र 

२) जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि 

३) जग्गा को आसपासको चलन चल्ती को मूल्य प्र्क्षेपन |

४) हाल शाल आसपासको खरिद बिक्रि भएको भए सो प्रमाण वा सर्जमिन मुचुल्का 

५) चालु आ ब सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कार तिरेको रसिद कार निर्धारण स्विकृत भएको कागजात 

६) नक्शा 

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन वा अध्ययन समयाबधि पश्चात
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु २६०
आवश्यक कागजातहरुः-

१) जग्गा धनि पुर्जा 

२) निबेदन 

सेवा प्रकारः- प्रमाणित
सेवा समयः- सोहि दिन वा अध्ययन समयाबधि पश्चात
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन सम्म नि शुल्क त्यस पश्चात रु ५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१) अदालतको फैशला

२) श्रीमान र श्रीमती  दुबैको नागरिकता 

३) Optional : बिबाह दर्ताको प्रतिलिपि 

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन / सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- प्रति कित्ता रु २६० थप प्रति कित्ता रु १००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) नागरिकताको प्रतिलिपि

२) सम्पति कर तिरेको रसिद , नक्शा

३) निबेदन , चारकिल्ला खुलेको कागजात 

सेवा प्रकारः- प्रमाणित
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन नि शुल्क त्यस पश्चात रु ५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१) सुचकको नागरिकताको प्रमाणपत्र 

२) अन्य परिवारको सदस्यहरुको नागरिकता प्रमाणपत्र 

३) नागरिकता प्रमाणपत्र नबनेको भएमा व्यक्तिगत घटना दर्ताका कागजातहरु 

Pages

जानकारी