स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।। 

समाचार

नगर सभा बाट पारित आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट - [ नगरपालिका ]

नगर सभा बाट पारित आर्थिक बर्ष ०७५/०७६ को बजेट [ नगरपालिका ] हेर्न तल थिच्नुस :