प्राबिधिक सहायकको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशनको सूचना

स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।। 

त्रि न पा परिचय

सगरमाथा अंचल उदयपुर जिल्ला २६.४१'१७" उतरी अक्षाश देखि २६.५६'४२'' उत्तरी अक्षांशसम्म र ८६.३२'११.५" पुर्बी देशान्तर देखि ८६.५०'२९'' पुर्बी देशान्तर सम्म मा अबस्तित साबिकका त्रियुगा नगरपालिका, जाल्पा चिलाउने, खाबू, साउने तथा जोगीदह गाविसहरु एक आपसमा मिलाएर नया नगरपालिकाको रुपमा त्रियुगा नगरपालिका कायम गरिएको छ | जिल्ला सदरमुकाममा रहेको साबिक त्रि न पा तथा आसपासका गा बि स ( भित्रि मधेस ) तथा पहाडी भू भाग समेतमा रहेको ) लाइ सम्मिलन गराई सदरमुकाममा रहेको यस क्षेत्रलाइ नगरपालिका बनाइएको छ | जिल्लाको मुख्य ब्यापारिक नाका तथा तराई र पहाडी भूभाग लाइ जोड्ने केन्द्रको रूपमा रहेको यस क्षेत्रलाइ जिल्ला सदरमुकामको नगरपालिकाको रुपमा प्रस्ताब गरिएको छ | जिल्ला सदरमुकाममा रहेको साबिकको त्रियुगा नगरपालिकामा आसपासका गा बि स हरु समेत गाभी अझ बृहत क्षेत्र ओगटेको समक्ष नया त्रियुगा नगरपालिकाको रुपमा कायम गरिएको छ |

आक्षाश् : २६.४१'१७" उतरी अक्षाश देखि २६.५६'४२'' उत्तरी अक्षांशसम्म

देशान्तर :  ८६.३२'११.५" पुर्बी देशान्तर देखि ८६.५०'२९'' पुर्बी देशान्तर सम्म 

सिमाना : पूर्व : चौदण्डीगाडी न पा 

             उत्तर: रौतामाइ गा पा र खोटांग जिल्ला 

              पश्चिम : उदयपुर गढी गा प र सप्तरी जिल्ला 

              दक्षिन : सप्तरी जिल्ला 

क्षेत्रफ़ल : ५४७.४३ वर्ग कि मि 

भौगोलिक बिभाजन : चुरे, भित्रि मधेश , पहाड 

केन्द्र : गाईघाट बजार 

वडा संख्या : १६

 

 

 

 

 

Supporting Documents: