स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।। 

समाचार

आधारभूत तह शिक्षा उतिर्ण परिक्षा ब्यबस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४