स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।। 

समाचार

नगर परिषदबाट पारित २०७२/७३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरु

Supporting Documents: