स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

पुल निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सुचना

सडक निर्माण तथा मर्मत कार्यको बोल पत्र आव्हानको सूचना

सवारी साधन खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना

सवारी साधन खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना तल डाउनलोड गरि हेर्न सक्नु हुनेछ |

सडक मर्मत तथा ग्राभेल कार्यको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना