स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

समाचार

सामाजिक परिचालक नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ||

संबिधान दिबस बिबिध कार्यक्रम गर्दै त्रियुगा नगरपालिका मा पनि मनाइदै

सामाजिक परिचालिक नियुक्तिको लागि छनौट प्रक्रिया, पाठ्यक्रम तथा परिक्षा मिति

करारमा नगर प्रहरी छनौट परिक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे ।