स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

सूचना तथा समाचार

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हान सम्बन्धमा

त्रि. न. पा. ११ पिपल चोक, गाईघाटमा Free Wifi संचालनमा

त्रियुगा नगरपालिकाको मुटु त्रि. न. पा. ११ पिपल चोक, गाईघाटमा त्रियुगा न. पा, ११ नं वडा कार्यालय र Worldlink Communications को संयुक्त पहल मा सर्बसाधारणका लागि Free Wifi संचालन मा आएको जानकारी गराइन्छ |

टोल विकास संस्थाहरुको बार्षिक नगर भेला कार्यक्रम न. पा. हल मा हुदै

सी एम सी नेपाल को सूचना