स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।। 

अब त्रियुगा नगरपालिका को हरेक सूचना तपाई कै हात हातमा 

अब त्रियुगा नगरपालिका को App प्रयोग गरि नगरको सम्पूर्ण सूचना तथा जानकारी समय मै आ आफ्नो हातमै पाउनुहोस् |

प्रयोग गर्ने तरिका 

  • Android मोबाइल को play store मा जाने 
  • Triyuga Municipality टाइप गर्ने 
  • App Install गर्ने 
  • अब चलाउने 

नोट: App  सम्बन्धि कुनै जिज्ञासा भए सम्पर्क 

सूचना प्रबिधि अधिकृत
सूचना तथा संचार प्रबिधि शाखा 
त्रियुगा नगरपालिका             
  

 

 

 

Vacancy Annoucement by MOHA

Vacany by MOFA

Vacancy       Vacancy           Vacancy
Hurry up now......

Total 1989 vacancy has been announced by MOHA to support ongoing VERSP-MIS System at all 753 LGs.

Opportunity comes once in a Lifetime

विपद सम्बन्धि निबेदन पेश गर्दा निम्न कागजातहरु समाबेश गर्नु पर्ने छ

१) प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का सहितको सिफारिस पत्र

२) वडा सिफारिस पत्र 

३)निबेदन पत्र 

४) फोटो 

५) वडा स्तरीय विपद तथा बाताबरण ब्यबस्थापन समितिको निर्णय 

साथै यसै नगरपालिकाको वेबसाइट www.triyugamun.gov.np बाट समेत प्राप्त गर्न सकिने छ |