स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।। 

टोल विकास संस्थाहरुको बार्षिक नगर भेला कार्यक्रम न. पा. हल मा हुदै